Chúng tôi
Là ai

Nha khoa duc

Lịch sử
Phát triển

2014
Đạt giải thưởng THƯƠNG HIỆU VÀNG do hiệp hội nha khoa Việt Nam trao tặng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe răng miệng.
2015
Đạt giải thưởng THƯƠNG HIỆU VÀNG do hiệp hội nha khoa Việt Nam trao tặng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe răng miệng.
2016
Đạt giải thưởng THƯƠNG HIỆU VÀNG do hiệp hội nha khoa Việt Nam trao tặng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe răng miệng.
2017
Đạt giải thưởng THƯƠNG HIỆU VÀNG do hiệp hội nha khoa Việt Nam trao tặng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe răng miệng.
2018
Đạt giải thưởng THƯƠNG HIỆU VÀNG do hiệp hội nha khoa Việt Nam trao tặng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Cơ sở
Vật chất

Co so vat chat nha khoa duc
Với hệ thống trang thiết bị nha khoa đồng bộ, hiện đại từ những hãng tiên tiến nhất trên thế giới, hệ thống ghế nha khoa hiện đại bậc nhất hiện nay.
Xem thêm